Blog

Reunió ordinaria del Consell Regulador

El proppassat dia 19 de desembre va tenir lloc la darrera sessió ordinària del Consell Regulador de la DOP Arròs del Delta de l’Ebre.

Com a darrera sessió de l’any es va fer un tractament de diferents temes, però aquesta sessió servir, principalment per aprovar els pressupostos per a l’exercici 2013.

Uns pressupostos que han hagut d’ajustar-se a les dificultats econòmiques i han sofert una devallada del 21% respecter el pressupost de 2012. No obstant això, les principals activitats de la DOP no es veuran mermades donat que s’implantaran noves fórmules per poder promoure la DOP

1