title

Entitats

Arrossaires del Delta de l’ Ebre

La fusió, l’any 2002, de les cooperatives arrosseres, del marge esquerre del Delta de l’Ebre: Aldeana del Baix Ebre, SCCL, Arrossera de Camarles, Agrària de Jesús i Maria, Arrossera de la Cava i Arrosaires del Delta de l’Ebre, ha donat lloc a aquesta cooperativa de segon grau, situada al bellmig de l’hemidelta esquerra de l’Ebre.

Amb aquesta fusió s’han assolit els objectius de respectar el medi ambient, reduir costos, millorar la qualitat del producte final, una millor atenció als clients i socis, i transmetre una imatge moderna.

Arrossaires del Delta de l’Ebre i Secció de Crèdit, SCCL, gestiona 40 milions de quilos d’arròs closca, tots ells aportats pels seus socis, els quals son recepcionats assecats, emmagatzemats, molturats i envasats en les modernes instal·lacions inaugurades l’any 2004.

L’arròs amb segell DOP es comercialitza sota la marca SEGADORS DEL DELTA.

Més informació: www.arrossaires.com

Càmara Arrossera del Montsià

Càmara Arrossera del Montsià, fou creada l’any 2003 com a resultat de la fusió de la Cámara Arrossera d’Amposta, SCCL, i la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume d’Enveja , SCCL. Al tancament de l’any 2007, l’entitat comptava amb 3.376 socis, Les inversions realitzades en el decurs dels anys, que s’iniciaren al 1927 i 1950 ( anys de creació de les cooperatives originàries) han anat sempre encaminades a millorar la qualitat del producte resultant i minimitzar l’impacte ambiental.

De les 39.500 Tn, aprox., d’arròs en closca produïdes al bell mig del Delta de l’Ebre, són unes 9.000Tn, les comercialitzades com arròs protegit extra, sota la marca comercial MONTSIÀ.

Més informació:www.lacamara.es