title

Reglamentació

Ordre AAR/442/2009

Orden amb data 5 de setembre de 2009 per la qual s’aprova la Denominació d’ Origen Protegida Arròs del Delta de l’ Ebre.

Ordre AAM/60/2012

Orden AAM/60/2012, de 8 de març, per la qual es modifica l’Ordre AAR/442/2009, de 5 de setembre, per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre.