title

Denominació d’Origen Protegida

Què és la D.O.P.?

La Denominació d’ Origen Protegida és el nom d’un producte alimentari originari d’ una zona que destaca per la seva qualitat i els valors humans i naturals que representa; garantint que la producció i l’ elaboració i envasat es realitzen dins d’ aquesta mateixa zona.
La característica principal de l’ arròs amb DOP Delta de l’ Ebre, és la seva categoria EXTRA. No presenta mescles de varietats, tots els seus grans són homogenis i sense defectes reflectint en el seu etiquetatge el logotip comunitari juntament amb el de la pròpia Denominació d’ Origen Protegida. Només aleshores, ens haurem assegurat de tenir l’ arròs de més qualitat, el del DELTA de l’EBRE.

Consell Regulador

És l’ òrgan que té com a funcions específiques la defensa de la denominació de qualitat, l’ aplicació del seu Reglament, la vigilància del seu cumplimenti també el foment i control de la qualitat del producte emparat.
  • Registre de plantacions
  • Registre de magatzens
  • Registre de molins de moltura
  • Registre d’ envassadors

Zona de producció

A Catalunya hi ha paisatges únics, com el Delta de l’Ebre, un indret singular amb una extensió de 32.000 ha format al llarg dels segles per riu Ebre amb l’aportació de llims que són distribuïts pels corrents de la Mar Mediterrània i que li han donat la forma actual. És també el riu Ebre el que defineix les comarques del Baix Ebre i Montsià. La saviesa heretada dels avantpassats ha fet que la mà de l’ home hagi deixat la seva empremta convertint aquest paratge en immensos camps d’arròs mitjançant un conreu respectuós amb l’entorn i el medi.
Cal destacar l’equilibri permanent entre l’home i la natura ens trobem en una de les zones humides més importants de la Mediterrània, on milers d’aus viuen i nidifiquen anualment en veure’s afavorides per l’existència d’uns camps dedicats al cultiu de l’ arròs i que han fet possible la creació del Parc Natural del Delta de l’Ebre, convivint en perfecta harmonia l’esforç de produir un bon gra i el respecte per conservar la flora i la fauna. És en aquest indret privilegiat on es conrea l’arròs del Delta de l’Ebre, un arròs amb personalitat pròpia, reconegut i avalat pel segell comunitari d’una Denominació d’Origen Protegida.