Avís Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives de la Denominació d’Origen Protegida ARRÒS DEL DELTA DE L’EBRE (en endavant DOP Arròs Del Delta de l’Ebre).

DOP Arròs Del Delta de l’Ebre, amb domicili social al carrer Salvador Dalí, 27-29- 43870 AMPOSTA- Tarragona i telèfon 977 701 020.

El present lloc web és propietat de DOP Arròs Del Delta de l’Ebre, té per objecte facilitar als nostres clients així com a qualsevol altre usuari, informació relativa als productes o serveis.

L’accés i utilització de qualsevol dels serveis d’aquest lloc web és lliure i gratuït, i implica l’acceptació de les condicions d’ús que es descriuen en aquest avís legal.

DOP Arròs Del Delta de l’Ebre i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de DOP Arròs Del Delta de l’Ebre són marques protegides per DOP Arròs Del Delta de l’Ebre.

Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris. Així mateix la totalitat dels textos, imatges i logotips es troben protegides per les lleis de Propietat Intel·lectual i Queda totalment prohibida qualsevol tipus d’utilització del contingut d’aquest lloc web, incloent la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, sense consentiment exprés de DOP Arròs del Delta

L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal confiades voluntàriament a través dels mitjans a la disposició dels clients/ usuaris s’entenen concedits de forma expressa, precisa i inequívoca. El client/usuari autoritza el seu tractament per a les finalitats administratives i de gestió, per a l’efectiu compliment i prestació dels productes i serveis sol·licitats.

La recollida de dades de caràcter personal es porta a terme amb la finalitat d’informar i promocionar els serveis oferts per DOP Oli de Terra Alta ; per això DOP Oli de Terra Alta es compromet a respectar la confidencialitat d’aquestes dades en aplicació al disposat en la L.O.15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. DOP Oli de Terra Alta es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer ús de les mateixes exclusivament per a les finalitats indicades i a no cedir-les DOP Arròs Del Delta de l’Ebre rebutja tota responsabilitat que es derivi d’una mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva la facultat d’en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, realitzar modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en la seva pàgina web o en la seva configuració.

DOP Arròs Del Delta de l’Ebre farà tot el possible perquè la informació de les seves pàgines sigui correcta i actualitzada en tot moment, i l’accés al lloc lliure d’interrupcions, avaries o desconnexions. Tanmateix, DOP Arròs Del Delta de l’Ebre no pot garantir la total absència d’errors, tant en els seus continguts com en el bon funcionament del lloc web, pel que no assumeix responsabilitat alguna respecte del dany o perjudici que pogués causar als seus usuaris o a un tercer una eventual interferència, omissió, interrupció o desconnexió durant. Així mateix, DOP Arròs Del Delta de l’Ebre no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic, ni dels possibles errors originats pel fet d’utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador.